NOVINKY V OŠETŘOVNÉM

Výplata ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění se nově prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Ošetřovné se nově vyplácí při péči o dítě, kterému ještě nebylo 13 let v okamžiku, kdy o něj rodič (nebo jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud uplatňuje nárok na dávku) začal v individuálním případě pečovat. Pokud následně v průběhu péče dítě dosáhne věku 13 let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby.

Nárok na ošetřovné je nově také dán při péči o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, a o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění, závislost v I. stupni je třeba doložit (např. rozhodnutím úřadu práce).

Žádosti o doklad pro rodiče dětí a žáků školy zasílejte na sekretariát info@daneta.cz, popř. v nezbytně nutných případech se domluvte na osobním vyzvednutí na tel. 495 535 954.

Více informací naleznete na https://www.mpsv.cz/