ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ proběhne

1. 4. 2020 až 17. 4. 2020 bez přítomnosti dětí pouze formálně, tedy zasláním žádosti se všemi náležitostmi jednou z níže uvedených cest:

 • do datové schránky školy – nnskhvk
 • emailem s elektronickým podpisem na adresu – info@daneta.cz
 • poštou na adresu školy
 • nebo ve výjimečném případě osobním předáním na sekretariátu denně v čase 7,00 – 13,00h

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Pro školní rok 2020/2021 budou ke vzdělávání přijímány v přípravném stupni základní školy speciální, v základní škole speciální a v základní škole děti do naplnění kapacity.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy základní školy a přípravného stupně jsou:

 • speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, kombinované postižení);
 • doporučení školského poradenského zařízení;
 • v případě, že kritéria splní více zájemců, než bude možno přijmout, bude o přijatých rozhodnuto losem.

CO ZASLAT?

Zápis do základní školy a základní školy speciální a do přípravného stupně základní školy speciální:

 • podepsanou žádost o přijetí do 1. ročníku nebo do přípravného stupně ZŽS;
 • doporučení SPC;
 • kopii občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte.

Odklad školní docházky:

 • podepsanou žádost o odklad školní docházky;
 • doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky;
 • doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky;
 • kopii občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte.

Dotazy k zápisům a odkladům školní docházky zodpoví ředitelka školy na emailu: monika.bourova@daneta.cz                                                                                                                                

Těšíme se na vás.