ZŠ Daneta zůstává z rozhodnutí MŠMT uzavřena do konce školního roku 2020

Vážení rodiče,

ZŠ Daneta (škola zřízená dle § 16 odst.9 školského zákona pro žáky s mentálním, tělesným, vícečetným postižením a s PAS) zůstává z rozhodnutí MŠMT uzavřena do konce školního roku 2020 pro všechny žáky. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku.

SŠ Daneta bude za přísných hygienických podmínek poskytovat od 11.5.2020 individuální konzultace žákům připravujícím se na závěrečné zkoušky. Pro všechny ostatní žáky střední školy bude platit i nadále vzdělávání na dálku.

V případě jakékoliv změny vás budu touto cestou informovat. Přejeme všem pevné zdraví, moc se těšíme na všechny vaše děti 😊

      Monika Bourová, ředitelka školy

Dne 4. 5. 2020