Hodnocení žáků na vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se v tomto pololetí v ZŠ a SŠ Daneta při hodnocení zohlední:

a) podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy, tj. do 10. 3. 2020;

b) podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku a

c) podpůrně také z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol pedagogové v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků,
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci na dálku.

V Hradci Králové 6. 5. 2020                     Mgr. Monika Bourová, ředitelka školy