Informace pro žáky posledních ročníků Střední školy Daneta, kteří se připravují na závěrečné zkoušky

Od 11.5.2020 se mohou tito žáci účastnit individuálních konzultací s pedagogy školy se zaměřením na přípravu na závěrečné zkoušky za následujících podmínek:

  • konzultací se účastní pouze zdraví žáci
  • před nástupem do školy žáci (zákonní zástupci) podepíší čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění a o tom, že jsou si pro rozhodnutí o účasti na vzdělávání vědomi vymezených rizikových faktorů (viz. Příloha Čestné  prohlášení)
  • dodržování přísných hygienických pravidel a pokynů vedení školy, které byly rozeslány všem žákům.

Pro všechny žáky SŠ platí i nadále povinnost vzdělávání na dálku.

V Hradci Králové 5.5.2020