Pravidla s ohledem na mimořádné opatření MZ s platností od 10.9.2020

Vážení rodiče,

s ohledem na mimořádné opatření MZ ze dne 9.9.2020 a zejména na ochranu zdraví dětí a žáků Vás žádám, abyste s platností od 10.9.2020 dodržovali v kontaktu se školou tato pravidla:

  • každý, kdo vstupuje do školy má ochranu dýchacích cest (roušku) (výjimku mají děti a žáci s handicapem, děti do dvou let a pedagogický personál naší MŠ, ZŠ i SŠ);
  • do školy vstupuje jen nutný doprovod, maximálně 1 osoba!
  • ihned po vstupu do budovy je vždy nutná dezinfekce rukou dítěte, žáka i doprovodu (vždy je k dispozici u vchodu)
  • rodiče nevstupují do tříd!
  • preferujeme elektronickou komunikaci mezi rodiči a školou
  • prosíme respektovat úřední hodiny pro veřejnost, na delší jednání je nutno se elektronicky či telefonicky objednávat
  • nezbytně nutné je do školy posílat pouze děti zdravé!

V Hradci Králové dne 9.9.2020

Děkujeme za pochopení                          M.Bourová, řed.školy