MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V MŠ, ZŠ A SŠ DANETA

S účinností od 2. 11. 2020 je z rozhodnutí Vlády ČR pro žáky dočasně uzavřena i naše základní a střední škola, a to až do odvolání. 

Ze zákona jsou žáci od tohoto dne povinni se vzdělávat distančně. Distanční vzdělávání organizuje třídní učitel dle upraveného rozvrhu, tedy v ředitelkou školy určených stěžejních předmětech.

Mateřská škola je i nadále v provozu, zvažte prosím po dobu nouzového stavu nutnost pobytu dětí v MŠ.

Třídní učitelé ZŠ a SŠ jsou v kontaktu se svými žáky a jejich rodinami elektronicky, kontakty na jednotlivé učitele jsou vždy jméno.příjmení@daneta.cz (bez háčků a čárek u jména). Neváhejte  se na své učitele obracet v řešit s nimi vše potřebné, naší snahou je přizpůsobit systém individuálním potřebám všech žáků. Ve výjimečných případech (absence PC) si lze s třídním učitelem domluvit předání učiva v jiné, než elektronické formě. Prosíme rodiče o spolupráci a podporu 😊, za což předem děkujeme.

V případě potřeby konzultací je vedení školy k dispozici na těchto kontaktech:

Mgr. Bourová Monika, ředitelka školy na emailu: monika.bourova@daneta.cz

Mgr. Kramářová Zuzana, zástupkyně ředitelky pro ZŠ a SŠ: zuzana.kramarova@daneta.cz

Mgr. Lenka Krčilová, zástupkyně pro MŠ: lenka.krcilova@daneta.cz

Mgr.Šárka Krpenská, výchovný poradce a metodik prevence: sarka.krpenska@daneta.cz

Úřední hodiny školy (sekretariát) jsou po dobu nouzové situace: denně 10,00 – 13,00 hodin, telefon na sekretariát: 495 535 954, email: info@daneta.cz, prosíme o telefonické objednání.

Prosíme upřednostňujte kontakty elektronické či telefonické, osobní jednání jen ve zcela výjimečných situacích.

Přejeme všem pevné zdraví.              Za kolektiv zaměstnanců M.Bourová, ředitelka školy

V Hradci Králové 30.10.2020