Provoz MŠ, ZŠ a SŠ Daneta od 18.11.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 18.11.2020 znovu povolena osobní přítomnost některých žáků ve školách, konkrétně v Danetě od tohoto data platí:

 • Mateřská škola je v provozu, prosíme i nadále o zvážení nutnosti docházky dětí
 • Základní škola a základní škola speciální – opět v provozu pro všechny ročníky, třídy s drobnými úpravami rozvrhů hodin tak, aby byla dodržena homogenita skupin
 • Střední škola:
  • Praktická jednoletá škola (I.A) – opět v provozu
  • OU (II.B)- nadále vzdělávání distanční formou
 • Školní družina a  školní klub v provozu v omezené míře
 • Stravování– zajištěno všem dle potřeby

Nadále budou dodržována níže uvedená bezpečností opatření a hygienická pravidla:

 • omezen vstup rodičů do budovy
 • minimalizace vzájemných kontaktů
 • dodržování homogenních skupin, tedy skupiny dětí se nebudou prolínat, potkávat
 • používání ochrany dýchacích cest (děti a žáci mít nemusí, ale prosíme o možný nácvik v jejich používání, budeme moc rádi, když nás v rouškách bude většina)
 • zákaz vstupu jakkoliv nemocných a dětí v karanténě!!!

Čím více budeme dodržovat přísná opatření, tím máme větší šanci  býti co nejdéle v provozu, což je přání nás  všech. Už se na vaše děti moc těšíme.                                                 M.Bourová a kolektiv zaměstnanců