Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Od září 2020 je MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. partnerem projektu UP Olomouc Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR spolufinancovaným Evropskou unií. Stali jsme se tak Centrem tranzitní podpory, ve kterém budou podpořeni žáci naší střední školy (zvýšení kompetencí pro zapojení do pracovního procesu a podporu samostatného způsobu života) a zároveň se budeme podílet na vytváření metodických materiálů pro vzdělávání těchto žáků a pro pedagogy a kariérové poradce těchto škol.