Provoz MŠ, ZŠ a SŠ Daneta od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé děti a žáci,

přeji vám jménem celého vedení školy i všech jeho zaměstnanců příjemný rok 2021, ve kterém budeme zejména zdraví a spokojení. Těšíme se na společné zážitky, na vaše úsměvy 😊a každodenní spolupráci.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 4. 1. 2021 provoz v naší škole v níže uvedeném režimu:

 • Mateřská škola je v provozu, prosíme i nadále o zvážení nutnosti docházky dětí (zejména u matek na MD)
 • Základní škola a základní škola speciální – v provozu pro všechny ročníky, třídy s drobnými úpravami rozvrhů hodin tak, aby byla dodržena homogenita skupin
 • Střední škola:
  • Praktická jednoletá škola (I.A) – v provozu
  • OU (II.B)- vzdělávání distanční formou
 • Školní družina a  školní klub v provozu v omezené míře
 • Stravování– zajištěno všem dle potřeby

Nadále budou dodržována níže uvedená bezpečností opatření a hygienická pravidla:

 • omezen vstup rodičů do budovy
 • minimalizace vzájemných kontaktů
 • dodržování homogenních skupin, tedy skupiny dětí se nebudou prolínat, potkávat
 • používání ochrany dýchacích cest (děti a žáci mít nemusí, ale prosíme i nadále o jejich používání, budeme moc rádi, když nás v rouškách bude většina)
 • zákaz vstupu jakkoliv nemocných a dětí v karanténě!!!

Děkujeme za respektování pravidel.                                             

 M.Bourová, ředitelka školy