Informace pro rodiče dětí a žáků MŠ, ZŠ a SŠ o uzavření provozu všech součástí školy

Informace pro rodiče dětí a žáků MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o.

Na základě Usnesení Vlády ČR z 26.2.2021 č.200 je

s platností od 1.3. do 21.3.2021

uzavřen provoz všech součástí školy.

Předškolní děti a žáci ZŠ a SŠ jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.

Stravné na tuto dobu je všem dětem odhlášeno.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil k zvládnutí tohoto nelehkého období.        

Za vedení a kolektiv zaměstnanců

Mgr.Věra Kosinová, zřizovatelka a Mgr.M.Bourová, ředitelka školy