ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Pro školní rok 2021/2022 budou ke vzdělávání přijímány v přípravném stupni základní školy speciální, v základní škole speciální a v základní škole děti do naplnění kapacity.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy základní školy a přípravného stupně jsou:

  • speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, kombinované postižení);
  • doporučení školského poradenského zařízení;
  • v případě, že kritéria splní více zájemců, než bude možno přijmout, bude o přijatých rozhodnuto losem.

CO ZASLAT?

Zápis do základní školy a základní školy speciální a do přípravného stupně základní školy speciální:

  • podepsanou žádost o přijetí do 1. ročníku nebo do přípravného stupně ZŽS;
  • doporučení SPC;
  • kopii občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte.

Odklad školní docházky:

  • podepsanou žádost o odklad školní docházky;
  • doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky;
  • doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky;
  • kopii občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte.

Dotazy k zápisům a odkladům školní docházky zodpoví ředitelka školy na emailu: monika.bourova@daneta.cz

Těšíme se na vás.