ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VEVERKOU TERKOU

Ve dnech 11. 10. –15. 10. 2021 proběhl pobyt nazvaný „Škola v přírodě s Veverkou Terkou“. Pobytu se zúčastnili žáci Základní a Střední školy Daneta a také děti z Mateřské školy Daneta se svými pedagogy. Ubytování a zázemí poskytl Hotel Skála v Malé Skále. Celým pobytem nás provázela Veverka Terka. V dopoledních hodinách se žáci ve skupinách věnovali vzdělávacím aktivitám a projektům, odpolední program byl věnován celopobytové hře a plnění úkolů k této hře.

 Na začátku pobytu proběhlo seznámení s celou hrou, s plněním úkolů a systémem odměn. Seznámili jsme se také s písničkou, která nás provázela celý týden.  Žáci, rozdělení do skupin, každý den plnili rozličné úkoly a získávali potřebné oříšky pro veverku na zimu. Téměř všechny aktivity byly realizovány venku. Stavěli jsme kamínkovou věž, sbírali přírodniny, řešili jsme kvízové otázky, hráli na lesního detektiva a tvořili pro veverku kamarády z přírodnin. Byl i prostor pro výlety do okolí, k řece, na Pantheon, hrad Frýdštejn a Drábovnu. Nechybělo ani tradiční opékání buřtů a zpívání s kytarou.

 Po splnění všech úkolů se Veverka Terka odměnila dětem za nasbírané oříšky veverčím diplomem, taškou s dobrotami a hračkou. Pak už následovala diskotéka se super aparaturou zapůjčenou panem provozním. V průběhu pobytu jsme se trochu potýkali s nepřízní počasí, která ovšem k podzimu patří. Jednoznačně měl vždy přednost pobyt venku, s ohledem na aktuální zdravotní stav dětí a jejich schopnosti.

Poděkování patří všem zúčastněným. I přes nepřízeň počasí jsme si celý pobyt užili a zvládli na jedničku. Děti si odnesly spoustu zážitků a nové dovednosti, všichni pak podzimem laděný pohled na Malou Skálu a okolí.

Marie Kubíčková