Informace od vedení školy k 3.1.2022

Vážení rodiče!

Se vstupem do nového kalendářního roku 2022 vám všem a vašim dětem přejeme co nejsrdečněji, ať jste zdraví, šťastní a spokojení 😊

S ohledem na situaci s epidemií covid-19 vás tímto informujeme o novinkách vydaných MŠMT a Vládou ČR:

  • testování dětí a žáků v ZŠ a SŠ bude v týdnech 3.1- 16.1.2022 probíhat 2x týdně, vždy  v pondělí a ve čtvrtek (případně v nejbližší možný den přítomnosti dětí ve škole), od 17.1. je zatím v plánu nadále testování 1x týdně v pondělí
  • testovat se budou všechny děti, žáci včetně očkovaných i v ochranné lhůtě po onemocnění covid, jedinou výjimkou budou ti, kdo budou mít doklad o negativních testech odebíraných v testovacích centrech, a to v případě antigenních testů s platností 24hodin, v případě PCR testů 72hodin
  • žáci SŠ budou vždy testování i před vstupem na pracoviště chráněné dílny v den praxe
  • v případě pozitivního testu vašeho dítěte ve škole vám o tomto bude školou vydáno potvrzení a bude informována KHS, která vám vystaví elektronickou žádanku na PCR testování
  • výsledky PCR testů jste povinni hlásit vždy obratem škole i ošetřujícímu lékaři vašeho dítěte
  • i nadále platí, že žáci používají respirátory ve společných prostorách školy
  • prosíme vás, rodiče o maximální dodržování všech pravidel, kterými se snažíme minimalizovat přenos nemoci v budově školy
  • distanční vzdělávání bude i nadále žákům poskytováno v případě, že bude v karanténě více jak 50% třídy, v tomto případě jsou žáci povinni se tohoto vzdělávání účastnit; omlouvání žáků i v této formě vzdělávání probíhá dle platného školního řádu; v ostatním případě je žákům po domluvě s třídními učiteli poskytována podpora při vzdělávání
  • ostatní informace viz. leták, nebo se informujte u svých třídních učitelů či vedení školy.

Děkujeme vám všem za spolupráci, vzájemnou toleranci a pochopení a věřme, že bude líp. Moc nám to všem přejeme.

                       M.Bourová, ředitelka školy s vedením školy a týmem pedagogů.