Přijímací řízení do odborného učiliště, obor Provozní služby