Archiv autora: admin

V Danetě se nově cvičí NVS – co to je?

Od začátku letošního školního roku poskytuje MŠ, ZŠ a SŠ Daneta svým dětem v MŠ a žákům ZŠ další nadstandardní terapii. V rámci výchovně vzdělávacího procesu a zároveň speciálně pedagogické péče s našimi žáky denně speciální pedagogové a fyzioterapeutky realizují speciální cvičení, které…
Číst více

Klíč pro komunikaci s žákem s autismem

MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. pomocí specifických výchovných a vzdělávacích metod, prostředků a forem poskytuje komplexní péči a vzdělávání také dětem a žákům s PAS (poruchou autistického spektra). Autismus je jednou z nejtěžších poruch dětského psychického vývoje. Dítě postižené autismem má…
Číst více