Archiv autora: admin

Pohádkový les

Dne 11. 9. 2016 se na Lesním hřbitově v Hradci Králové konal Pohádkový les. Trasa Pohádkového lesa vedla lesem cca 4 km v areálu Lesního hřbitova. Letos nám počasí přálo. Trasa měla 8 stanovišť. Na každém děti uvítaly pohádkové bytosti. Za…
Číst více

Projekt TŘI BRATŘI

Máme velikou radost, že jsme opět mohli vystoupit s projektem 3brat3, který jsme nastudovali společně se ZUŠ Střezina. Již potřetí jsme hráli a zpívali před nabitým sálem Adalbertina tři minioperky od autorů Svěráka, Uhlíře – Dvanáct měsíců, Karkulka, Šípková Růženka….
Číst více

Výstava fotografií Ze života Danety

Dne 21. 4. ve 14,00 hodin byla ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje slavnostně zahájena výstava fotografií Ze života Danety. Vernisáže  se zúčastnili i zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru sociálních služeb pan radní PaedDr Josef Lukášek a zástupce…
Číst více

Noc s Andersenem v Danetě

V letošním roce se do projektu s názvem „Noc s Andersenem“ opět zapojila naše škola v rámci dalších aktivit školní družiny. Tento projekt k podpoře dětského čtení proběhl již po šestnácté a konal se v noci z 1. na 2. dubna. Na programu…
Číst více