Archiv autora: webmaster

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Pro školní rok 2021/2022 budou přijímány děti do naplnění kapacity. speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, kombinované postižení), v případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s vadami řeči, se sníženou adaptabilitou…
Číst více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Pro školní rok 2021/2022 budou ke vzdělávání přijímány v přípravném stupni základní školy speciální, v základní škole speciální a v základní škole děti do naplnění kapacity. Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy základní školy a přípravného stupně jsou: speciální…
Číst více