Náhradní plnění

Většině zaměstnavatelů ukládá zákon o zaměstnanosti zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením. Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. Jedním z možných řešení je pak odběr zboží a služeb od chráněných dílen formou tzv. Náhradního plnění.

Jak zákon funguje v praxi:
Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 stanovuje, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením.
Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Možnosti plnění zákona:

1.    Odvodem do státního rozpočtu.
2,5 násobek průměrné měsíční mzdy
2.    Přímé zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tedy alespoň 4 %).
3.    Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
– Jde o poslední možnost, která je pro mnoho firem nejvýhodnější. Do plnění povinného podílu lze totiž započítat odebírání produktů a/nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka bez DPH za odebrané produkty a/nebo služby se poté vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky – tzv. náhradní plnění.
Zaujalo Vás toto řešení? Kontaktujte nás!

5 výhod náhradního plnění

  •   Splníte zákonem daný povinný podíl 4% při zaměstnávání OZP.
  •   Získáte užitečné výrobky a reklamní výrobky.
  •   Ušetříte na odvodu do státního rozpočtu.
  •   A tím optimalizujete náklady Vaší společnosti.
  •   Předejdete udělení a vymáhání milionové sankce za neplnění povinného podílu.