Projekty

 

Projekt „Nová technologie – lepší pracovní podmínky pro zdravotně postižené“ byl podpořen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové částkou  10 000Kč a Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který přispěl částkou 47 300Kč.

VDVNFOZP

…………………………………………………………………………………………………………

Projekt „Daneta – profesionalita, rozvoj, konkurenceschopnost“ byl podpořen Nadací VINCI částkou 49 000Kč.

Vinci

…………………………………………………………………………………………………………

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

image001 image002

Projekt „Daneta, profesionalita, rozvoj, konkurenceschopnost“ byl podpořen Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením částkou 7000 Kč.

……………………………………………………………………………………………………….

rop

Středisko pracovní rehabilitace a vzdělávací centrum

Příspěvek na projekt je ze strukturálních fondů 679 678,40 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP.