Zpracování osobních údajů

Chráněná dílna Daneta, s.r.o., dále jen „chráněná dílna“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR). Na chráněnou dílnu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na chráněnou dílnu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na chráněnou dílnu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro chráněnou dílnu je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.