Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka školy dle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb. o mateřských školách ve znění pozdějších předpisů po projednání se zřizovatelkou školy a s ohledem na rekonstrukci teplovodu realizovanou Tepelným hospodářstvím HK v prostorách školního pozemku oznamuje tímto, že mateřská škola bude o letních prázdninách uzavřena

ve dnech 1.7. – 14. 8. 2020

Na všechny děti se budeme těšit od 17.8.2020.

V Hradci Králové dne 30.4. 2020              Mgr. Monika Bourová, ředitelka školy