Ceník

Školné (školné hradí rodič pouze za 1 dítě) 400 Kč/ měsíčně
Stravné Děti MŠ ve věku do 6 let 40,-/ denně
Děti MŠ ve věku do 6 let bez odpolední svačiny 34,- / denně
Děti ve věku 7 – 10 let 45,- / denně
Děti ve věku 7 – 10 let bez odpolední svačiny 39,- / denně

Stravné zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují určeného věku.

Zájmové aktivity jsou pro děti zdarma.