Nabízené aktivity

Společným cílem nadstandardních aktivit je rozvíjení schopností, dovedností a zájmů dětí. Tyto aktivity jsou poskytované zdarma.

Veselá hlína a tvoření

Zvídaví průzkumníci

Hudební hrátky

Mimořádná péče věnovaná předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky:

Předškoláček

Stimulační program MAXÍK 

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina