Nabízené aktivity

Nadstandardní aktivity

Každý den probíhá jedna z nadstandardních aktivit, jejichž společným cílem je rozvíjení schopností, dovedností a zájmů dětí, tyto aktivity jsou poskytované zdarma.

Hrátky s hudbou Pondělí
Logohrátky Úterý
Veselá hlína a tvoření Středa
Metoda dobrého startu Čtvrtek
Předškoláček Pátek

Plavání – předplavecká výuka

Pravidelně připravujeme a účastníme se integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.Integrační aktivity

Integrační aktivity
Integrační aktivity se ZŠ Daneta
Integrační aktivity se Stacionářem Daneta
Integrační aktivity s Denním rehabilitačním stacionářem
Integrační aktivita s MŠ Klíček

Exkurze

Exkurze
Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje
Policie ČR
Hasičská stanice
Dopravní podnik města Hradec Králové
Vojenská základna Hradec Králové
První pomoc
Planetární stezka – Hvězdárna Hradec Králové
Letiště

Pro zpestření a zkvalitnění výuky navštěvujeme s dětmi množství dětských programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi.

Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Zábava a pravidelně se opakující aktivity
Ekologické centrum Sever – program pro děti
Přírodovědné centrum Bezručka
Galerie moderního umění – program pro děti
Festival sociálních služeb
Dožínky
Pochod kolem Hradce
Vaření v MŠ
Krmení zvířátek v Jiráskových sadech
Krmení zvířátek na Výstavišti
Muzeum Východních Čech – program pro děti

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity
Soutěž o nejhezčí dýni
Soutěž o nejhezčího draka
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Vánoční nadílka
Masopustní rej
Vypouštění Morany
Čarodějnický rej
Velikonoční nadílka
Školní výlet MŠ

Speciální péče a terapie

Speciální péče a terapie
Klinická logopedie
Rehabilitace
Canisterapie

Děti mají také možnost se svými rodiči docházet na terapii do speciální místnosti snoezelen do budovy ZŠ Daneta.

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa,
  • rehabilitačního lékaře,
  • neurologa,
  • odborného poradce, specialisty pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Projekty

Zapojujeme se do projektů a soutěží zaměřených na ochranu a péči o zdraví. Nejintenzivněji se věnujeme projektu s environmentální tematikou.

Projekty
Zdravá pětka
Malý zahradník
V kuchyni se neztratíme, vaření se nebojíme

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči a veřejností pořádáme pravidelná tematická setkání. Konkrétní termíny akcí naleznete v odkazu Aktuality, v Listech Danety a na nástěnkách v mateřské škole.

Aktivity pro rodiče a veřejnost
Tvořivé dílny pro rodiče
Den otevřených dveří soukromých škol