Novinky

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

proběhne 6. 4. 2021 až 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí pouze formálně, tedy zasláním žádosti se všemi náležitostmi jednou z níže uvedených cest: do datové schránky školy – nnskhvk emailem s elektronickým podpisem na adresu – info@daneta.cz poštou na adresu školy…
Číst více

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Pro školní rok 2021/2022 budou přijímány děti do naplnění kapacity. speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, kombinované postižení), v případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s vadami řeči, se sníženou adaptabilitou…
Číst více