Novinky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Pro školní rok 2021/2022 budou přijímány děti do naplnění kapacity. speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, kombinované postižení), v případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s vadami řeči, se sníženou adaptabilitou…
Číst více