Praxe studentů

Daneta umožňuje studentům vykonávání praxí jak v pedagogické, tak v sociální oblasti. Termín praxe je třeba domluvit s kontaktní osobou nejméně tři týdny předem. Harmonogram konkrétních praxí je domluven vždy individuálně s každým studentem, přičemž upřednostňujeme praxe vykonávané kontinuálně v několika po sobě následujících dnech. Individuálně jsou rovněž projednávány smluvní podmínky v případech, že škola, která studenta vysílá, nemá s námi uzavřenou rámcovou smlouvu. Mens Washington Redskins Pro Line Charcoal Lightweight Full Zip Hooded Jacket, Cheap Jerseys free shipping,Mens Dallas Cowboys Dez Bryant Nike White Elite Jersey., wholesale jerseys
Praxi v oblasti speciální pedagogiky mohou studenti vykonávat v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o. Kontaktní osobou je Mgr. Zuzana Kramářová na e-mailu zuzana.kramarova@daneta.cz.Praxe v sociální oblasti mohou studenti vykonávat v Zařízení pro zdravotně postižené (denní stacionář, chráněné dílny, chráněné bydlení). Kontaktní osobou je Bc. Lucie Kurtevová na e-mailu lucie.kurtevova@daneta.cz.
Denní stacionář Daneta se stal akreditovaným pracovištěm pro výkon praxí studentů oboru sociální práce UHK pro období od 24.9. 2012 do 31.8.2015.
Akreditace je udělena v rámci EU projektu č. CZ.107/2.200/15.0015 – Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potencionálních zaměstnavatelů.