Nabízené aktivity

Aktuální dění denního stacionáře Daneta můžete sledovat na našich profilech na facebooku nebo instagramu.

Volnočasové aktivity

Volnočasové Aktivity Den Vedoucí
Keramika pondělí, úterý Tlustá
Pěvecký sbor Daneťáček úterý Holaňová
Hudební hrátky úterý Holaňová
Pohybové hrátky středa Potočková


Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Pro zpestření a zkvalitnění života zdravotně postižených navštěvujeme s klienty množství programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi. Také se účastníme integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity Četnost
Mikulášská nadílka 1x ročně prosinec
Vánoční besídka 1x ročně prosinec
Vánoční nadílka 1x ročně prosinec
Velikonoční nadílka 1x ročně duben
Výlety na přání uživatelů několikrát ročně
Projektové dny různého charakteru 1x a více měsíčně
Ozdravný pobyt 1x ročně květen/červem

 Terapie

Terapie Četnost
Fyzioterapie (klinická zdravotnická péče) 2x týdně
Terapie hudbou 1x týdně

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa
  • neurologa

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodinou klienta pořádáme pravidelné setkávání, konzultace a semináře pro rodiče a opatrovníky.