Školní družina – místo, kde to žije!

Školní družině podzimní počasí doslova přeje – a to je velice dobře. Na našem školním hřišti můžeme jezdit na kolech nebo na koloběžkách, hrát různé míčové hry, či pořádat soutěže, jakou byla například ta o nejkrásnější hrad postavený z písku. Také jsme se zapojili do výtvarné soutěže ke Dni s úsměvem. Žáci vytvořili ze svých úsměvů společnou koláž. To je ale jen začátek akcí a soutěží, jenž se v tomto školním roce uskuteční.

V září jsme začali s projektem „Žijeme zdravě“. Na úvod jsme uvařili s dětmi horký džus s ovocem, jenž byl plný vitamínů a ovoce. Děti vaření bavilo a džus jim moc chutnal. Ve zdravém vaření a vedení ke zdravému životnímu stylu budeme pokračovat i nadále po celý rok. Dále se ve školní družině zapojíme do projektu s názvem „Od Tří králů po Vánoce“. S naší kamarádkou Janou – majitelkou kavárny Art café – se přijatelnou formou seznámíme s některými tradicemi a zvyky, které jsou v současnosti během roku více či méně dodržovány. Hned v říjnu bude pro žáky a jejich rodiče připravena Tvořivá podzimní dílna a na začátku listopadu oslavíme Halloween. Budeme vařit „zombii prsty“ a různé halloweenské dobroty a hlavně si uvaříme čarodějnický nápoj. Pokud děti přijdou v maskách, rádi je dozdobíme barvami na obličej a užijeme si strašidelný rej. Dalším projektem probíhajícím ve školní družině je „Z pohádky do pohádky“. V rámci tohoto projektu se vypravíme na vzdělávací program Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a také proběhne již tradiční Noc s Andersenem, která je spojena s přespáním ve škole.

Ve školní družině není rozhodně žádná nuda – u nás to žije! Důkazem je i deset různých zájmových kroužků, které probíhají ve školní družině již od 15. září.

Lenka Danielová, vychovatelka ŠD

SAM_8988 SAM_8975 P1110610 P1110604 P1110678