Filmové představení „Tři bratři“

V úterý 7. 10. 2014 jsme navštívili kino Cinestar. Vybrali jsme si hudební pohádku Tři bratři, která nám divákům předkládá 3 dětské opery Zdeňka Svěráka. Dívkám a paním učitelkám se líbil princ, který zachránil Šípkovou Růženku. Klukům zase strašidelný vlk, který potkal v lese Červenou Karkulku. Bavily nás zajímavé vlastnosti a zlozvyky, jako jsou např.: nepozornost a zbrklost. Zkrátka  pohádka byla celá ze života.

Bohdana Voříšková

kino