Výtvarná dílna v hudebním divadle pro děti

Ve středu 22. října jsme si naplánovali výtvarnou dílnu, kterou překvapivě pořádal Ateliér hudebního divadla pro děti v Tomkově ulici. Měli jsme tam možnost shlédnout výstavu s průvodkyní, která dětem jednotlivé obrazy představovala. Vystavovala tam své obrazy Vladimíra Buriánová, plastiky prezentovala Marie Sokolová a současně jsme měli možnost vidět karikatury Bedřicha Kovaříka. Poté ve stejné místnosti následovala aktivita, při které se děti učily nakreslit portrét. Společně s tím se seznamovaly s pojmy a principy, které neznaly. V samém závěru programu děti samy kreslily do připraveného oválu obličej. Děti se během programu perfektně zapojovaly, vyjadřovaly velký zájem a nadšení a byly pozvané realizátorkou interaktivního programu na program další a to vánoční.
Bohdana Voříšková

výtvarná dílna