Ekologický výukový program ŽÁBA U RYBNÍKA

V úterý 21. října 2014 proběhly na naší škole 2 ekologické přednášky na téma Žába u rybníka. Tato vzdělávací aktivita vedená zkušenou lektorkou střediska ekologické výchovy Sever Lenkou Hronešovou byla určena žákům základní školy praktické a žákům středních škol. Program byl veden herně-dialogovou formou s důrazem na zkušenosti a znalosti našich žáků. Nejprve jsme se zamýšleli nad podmínkami a potřebami jednotlivých zvířat a rostlin žijících u rybníka. Poté jsme si představili jednotlivé rostliny (leknín, doutník, rákos) a stromy (vrba, topol) a zvířata (žáby, čáp, kachna, užovka, volavka, ryby) žijící u rybníka. Další část programu byla zaměřena na vývoj žáby. Naši žáci si osvětlili vývoj od nakladených vajíček, přes pulce až po žábu, přičemž jsme si zabývali termínem obojživelník. Program nebyl ani ochuzen o různé úkoly. První spočíval v uhádnutí zvířete podle hlasu (kuňka, rosnička, kachna divoká, čáp bílý). Druhým neméně zajímavým prvkem bylo vytvoření žabího pěveckého sboru. Ze spokojeného výrazu našich žáků se pak dalo vyčíst, že se jednalo o povedenou akci, proto doufáme, že v těchto vzdělávacích přednáškách budeme pokračovat i v letech budoucích.
Tomáš Bedrna

image001 image003