Den otevřených dveří

Ve středu 12. 11. 2014 proběhl v naší škole den otevřených dveří. Po celé dopoledne byl pro zájemce o naši školu připraven bohatý program – prohlídka školních budov, ukázkové hodiny všech tříd, dále prezentace školní družiny a terapií. Zejména byla pro návštěvníky připravena ochutnávka využití multisenzorické místnosti snoezelen. V prostorách SPŠ stavební bylo možné absolvovat prohlídku Chráněné dílny Daneta. V odpoledních hodinách byl připraven pro veřejnost zajímavý program ve školní družině – Drakiáda školní družiny a dále ukázky činností zájmových kroužků Vaření a EVVO a péče o zvířátka. Děkujeme všem, kteří nás navštívili, a již nyní se těšíme na další setkání.
Den otevřených dveří se konal v rámci celorepublikového dne otevřených dveří soukromých škol.

Josef Suchánek

SAM_9584