Poděkování

Paní Kosinová,
ráda bych veřejně poděkovala všem pedagogům a asistentům Mateřské školy Daneta za vlídný, odborný a především trpělivý přístup k mé dceři během její tříleté docházky. Vždy jsem se setkala s pochopením a vstřícným jednáním, i když situace nebyla mnohdy jednoduchá. Díky jejich přístupu jsem mohla být klidná, že je s mojí nezbednou ratolestí nakládáno dobře. Jejich práce je náročná a není vždy společensky a finančně dostatečně ohodnocena. Ještě jednou jim tímto děkuji. Stejně tak chci poděkovat za důslednost a osobní přístup současné paní učitelce Bohdaně Voříškové a Kateřině Cihlové.
Krásné Vánoce všem Daneťákům
S pozdravem Gabriela Horákova a Lia Havelková