Informace o alergenech

Vážení strávníci a rodiče strávníků, od 13. 12. 2014 nám podle směrnice 2000/89 EU a směrnice 1169/2011 EU vzniká povinnost informovat o alergenech obsažených v námi připraveném pokrmu. Jedná se o 14 alergenů určených směrnicí. Každý alergen má své číslo. Více informací si můžete přečíst zde.