Zápis do ZŠ pro školní rok 2015/2016

Srdečně vás zveme na zápis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. tříd ZŠ praktické a ZŠ speciální pro školní rok 2015/2016,
který se koná 28. 1. 2015 od 13.00 do 17.00  hodin v budově základní školy (Nerudova ul.).

Více informací zde