„Březen – do školní družiny vlezem“

Ve školní družině proběhla v březnu řada celodružinových akcí. Nejednalo se jen o vítání jara, ale také jsme se zapojili do celonárodní výtvarné soutěže, která je součástí projektu Děti malují pro Konto Bariéry – Kniha a já. Dále se v naší školní družině uskutečnila soutěž ve skládání puzzle, tzv. „Puzzliáda“. Nejlepšími ve skládání těchto oblíbených skládaček, které rozvíjejí u žáků jejich logické myšlení, byla v kategorii dívky – Anežka Steklá, a v kategorii chlapci – Robert Štěpán. Na konci března proběhla 15. Noc s Andersenem. Tohoto pohádkového večera se účastnilo 17 žáků naší školy. Další celodružinovou akcí byla tvořivá dílna, která byla tentokrát věnována Velikonocím. Žáci se bavili při vyplňování velikonočních spojovaček, dále při vybarvování velikonočních vajíček či při výrobě košíčku na vajíčko. Poslední březnový den jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Konkrétně jsme viděli nové digitální planetárium.
Josef Suchánek, Kateřina Cihlová, Lenka Danielová

hvězdárna3 Puzzliáda1 Velikonoce1 Velikonoce2