Týden bezpečnosti

V týdnu od 4. do 8. května 2015 probíhal „týden bezpečnosti“. Naše škola se stala imaginárním městem. Každá třída vytvořila pod vedením svého třídního učitele konkrétní situaci, se kterou se žáci mohou potkat v běžném silničním provozu. Například přecházení přechodu. Ve své třídě pak v průběhu prvních dvou dnů vyrobili všechny potřebné značky a rekvizity k této situaci. Byly připraveny také pracovní listy, kvízy a úkoly pro ostatní žáky školy. Třetí den jednotlivé třídy procházely připravenými stanovišti (městem) a plnily úkoly. Součástí každého stanoviště bylo i poznávání nejdůležitějších dopravních značek. Celý týden jsme ukončili návštěvou dopravního hřiště a odnesli jsme si spoustu zážitků a nových poznatků.
Mgr. Pavla Šimková

?????????? ?????????? ??????????