Projektový den Země 2015

Na konci měsíce dubna oslavila naše škola Den Země. Každý třídní učitel si mohl zvolit formu spoluúčasti na tomto ekologickém projektovém dni. Nejčastější formou oslavy tohoto dne byla vycházka spojená s hledáním přírodních krás v našem městě. Časté byly vycházky do Jiráskových či Sukových sadů, kde naši žáci pozorovali jarní přírodu a vyhledávaly jarní květiny a stromy přímo v terénu. Stranou zájmu pak nezůstaly ani kachní rodinky. Třída paní učitelky Voříškové oslavila den Země u řeky Orlice, kde se účastnila ekologického programu pořádaného ekologickým centrem Sever. Na konci této akce si žáci mohli vytvořit rybičku z pedigu. Třídy středních škol se zabývaly planetou Zemí a jejím postavením ve vesmíru, k čemuž nám posloužil výukový film o sluneční soustavě z dílny královéhradecké hvězdárny. Z praktických věcí jsme se věnovali šetření materiálem a energiemi. Veliký dík patří všem, kteří se na tomto projektovém dnu podíleli.
Tomáš Bedrna

2015-04-23 08.28.04 P1100155 P1100159