Kovářův dvůr

Ve čtvrtek 28. května jsme jeli s žáky z I. až IV. P autobusem na výlet. Zaměstnanci z Kovářova dvora nás mile přivítali, taktéž kočičky na dvorku si nás zvědavě okukovaly. Po svačině následovala prohlídka stájí, kde jsme mohli sledovat kozy, koně, krávy, husy, prasata, krocany i všetečné koťátko, které s námi pobíhalo. Děti s nadšením hladily telátko, kůzlátko, králíčka. Zároveň nás rozesmály zvuky, které zvířata vydávaly. Zvláštní dojem na nás udělal pštros Viktor, který majestátně mával křídly na pozdrav, a pobavil nás svým baletním vystoupením. V době čekání na jízdu vozem si někteří z nás krátili skákáním na trampolíně a pohoupali se i v houpacím křesle. Bonusem se stala vyjížďka na voze taženém koňmi Juráškem a Jackem. Ondra nadšeně vyprávěl: „Kůň jel rychle, zvedal kopýtka, neboj se, jsem v pořádku, bylo to prima.“ Několik dětí se svezlo na koních. K příjemné atmosféře přispěla i pohoda na farmě, kde se pilně, ale s klidem starají o zvířata.
G. Faltýnková

P1100642 P1100646 P1100654