Výlet do Pardubic

Podzim nás překvapil příjemně letními teplotami, tak jsem se toho rozhodli využít k výletu s naší třídou I. P. Ve čtvrtek 17. 9. jsme se vydali vlakem z Hradce Králové do Pardubic. Naši žáci jízdu vlakem zbožňují a pro našeho nového žáka to byla premiéra, kterou si náramně užil. V Pardubicích jsme zažili i dobrodružství, když jsme se pomocí speciálního výtahu přemístili ze 3. nástupiště do budovy vlakového nádraží. Prověřili jsme si naše organizační schopnosti, rychlý nástup připomínající evakuaci i postřeh, že je potřeba držet tlačítko výtahu po celou dobu jízdy. Vyzkoušeli jsme si jízdu MHD v Pardubicích, prošli se krásně upraveným náměstím lemovaným květinami, až jsme přišli k zámku. U zámku byl prostor pro náš piknik, a tak jsme se posilnili dobrou svačinou a poté jsme mohli sledovat pyšně si vykračující pávy v okolí zámku a taktéž v klecích u zámku byl k vidění páv
i s třemi mláďaty. Zpáteční cestou jsme se prošli, jak historickými uličkami s malebnými obchůdky, tak pěší zónou, kterou reprezentují nové obchody např. butiky. Výlet se velmi vydařil, stihli jsme si koupit i pardubický perníček a těšíme se po opravě zámeckého parku, že se vydáme znovu do Pardubic a objevíme zase něco hezkého.
Faltýnková

P1110331 P1110349 P1110383