Výukový program Střediska ekologické výchovy Sever

Předposlední den pracovního týdne, 26. 11. 2015, se třídy VIII. Z, VII. Z, VI. Z, V. P a IV. P zúčastnily ekologicky zaměřeného vzdělávacího programu střediska Sever BEZ VODY TO NEJDE. V průběhu dvou vyučovacích jsme se seznámili s pojmy životní prostředí a jeho složky. Pomocí hry jsme si vysvětlili a pochopili, jak funguje koloběh vody. Prostřednictvím práce s pracovními listy jsme hledali zdroje znečištění vodních zdrojů a v neposlední řadě jsme se zamysleli nad vlastním podílem tohoto znečistění. Společně jsme se pak vypravili do domácnosti a zaměřili se na to, jak účinně omezit spotřebu vody, sami jsme totiž navrhli řešení jak vodou doma šetřit. K ucelení našich znalostí přispěly i informace o tom, jak fungují čističky odpadních vod. A na závěr jsme si ve skupinách vytvořili krásný velký plakát.
Jan Skalský

20151126_081420