Zápis do prvních tříd

Ve středu 20. 1. 2016 nastal velký den „D“ pro naše malé prvňáčky a přípravnou třídu. V naší škole byl ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Hvězdou tohoto dne byl krteček, který celou akci doprovázel a vítal nově příchozí u dveří. Aby krteček vše stihnul, vzal si na pomoc pár přátel: myšku, zajíce, ježka, žabku a samozřejmě nám pomohli i starší žáci z naší školy, kteří se přestrojili za zvířátka. Ve 13. hodin začaly chodit první děti s rodiči k zápisu. Ve škole je čekalo několik stanovišť s úkoly, u kterých byli naši milí učitelé. Určovaly se barvy, dokreslovaly obrázky, probíhalo skládání tvarů, počítání atd. Také probíhala práce na interaktivní tabuli, kterou si nastávající prvňáčci velmi oblíbili. V tělocvičně byla připravena opičí dráha s houpačkou, kde si naši nastávající prvňáčci mohli i pěkně pohrát. Dle vykouzleného úsměvu na jejich tváři, bylo zřejmé, že se jim ve škole velmi líbí. Někteří rodiče si rádi prohlédli i další prostory školy, aby měli ucelenou představu o tom jak to u nás v Danetě vypadá. Celková účast byla 11 dětí z toho 7 dětí do 1. třídy a 4 děti do naší přípravné třídy. Celý zápis se velmi vydařil a my se již moc těšíme na naše šikovné nejmenší školáky ve školním roce 2016/2017.
Kateřina Cihlová

??????????????????????????????? OLYMPUS DIGITAL CAMERA