Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017

Podmínky a kritéria přijetí jsou k dispozici zde.