Velikonoční nadílka

Ve středu 23. 3. 2016 se v Základní škole a střední škole Daneta konala tradiční velikonoční nadílka. Po škole chodily postavy selky a koledníka. Děti měly nachystané básničky, které s radostí pověděly. Za krásné básničky selka rozdala dětem velikonoční nadílku. Všichni si nadílku užili a byli nadšeni z dárečků. Poté selka s koledníkem navštívili mateřskou školu. Děti i přes nesmělost došly k selce a koledníkovi a pověděli si s nimi básničku. Selka za krásné básničky děti obdarovala velikonoční nadílkou. Všem se návštěva selky a koledníka líbila a rozloučili se s nimi s radostí a úsměvem na tváři.
Lenka Pavlíčková

SAM_2314 SAM_2329 SAM_2363 SAM_2364