Zdravé vaření

Po celý měsíc květen se v Danetě opět „zdravě vařilo“. Cílem projektu bylo opětovně se pokusit dokázat, že zdravá výživa není špatná, že zdravé jídlo může být i dobré, že se zdravá výživa může stát i trvalou součástí života našich žáků. Pokusili jsme se o změnu postojů ke „zdravému jídlu“ – zdravému stravování – co je zdravé, může být i dobré.

Celoškolní soutěž zdravého vaření měla svá přesná pravidla, jednotlivé třídy se v rámci svých možností pustily do vaření jednoduššího pokrmu či do přípravy celého menu.

Soutěž též hodnotila přísná porota. Hodnotila se nejenom „zdravost“ pokrmu, ale i vzhled a složitost přípravy pro žáky dané třídy a samozřejmě chuť. Všichni jsme se náležitě bavili, zdravě soutěžili a dokázali si, že výchova ke zdravému životnímu stylu může být i velice příjemná. Šárka Krpenská