Projektový den proti drogám

Letošní PD jsme zaměřili dvěma směry. V pátek 21. června jsme se po předchozí domluvě rozdělili na dvě skupiny. Mladší žáci pod vedením paní asistentky Petry Divanovič a svých třídních učitelů zkoušeli „odmítání“ nejrůznějších „lákadel“ ze skupiny drog – samozřejmě jenom jako ….

Starší žáci si společně s metodičkou prevence a svými učiteli i asistenty „prošli nástrahy prázdnin“ z oblasti vztahů – intimity – sexuální  výchovy …

Obě témata žáky opravdu zaujala a v rámci možností jsme se snažili zodpovědně odpovědět na všechny otázky …

Šárka Krpenská