Halloweenské přespávání v ŠD

V pátek 4. listopadu se v odpoledních hodinách ve školní družině sešla strašidla na halloweenský program. Na strašidla čekala 4 stanoviště, která musela splnit. Vyrobili si papírové dýně, uvařili čarodějnický lektvar, předvedli své schopnosti ve sportu a ve čtení. Za splněná stanoviště strašidla dostala sladkou odměnu a zatančila si na halloweenské diskotéce. Po náročném odpoledním programu následovalo promítání pohádky a filmu a vrcholem večeru byla stezka odvahy. Potom už se všichni chystali ke spánku.

Všechna strašidla v celém programu uspěla a moc si vše užila.

                                                                                                                                                            Tereza Sedláčková, ŠD