Ceník

Školné 400,-/měsíc
Stravné (oběd + svačina + pitný režim) 7-10 let 39,- /den
11-14 let 43,- /den
nad 15 let 44,- /den
Školní družina/klub Ranní 0,-/měsíc
Odpolední ŠD či ŠK nejdéle do 13h 0,- /měsíc
Odpolední ŠD či ŠK nejdéle do 14h 200,- /měsíc
Odpolední ŠD či ŠK nejdéle do 15h 300,- /měsíc
Odpolední ŠD či ŠK nejdéle do 16h 400,- /měsíc

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují určeného věku.
Zájmové aktivity jsou pro žáky školy zdarma.