Dokumenty

Výroční zpráva za rok 2022

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o uvolnění z vyučování v průběhu dne – jen pro žáky střední školy

Krizový plán proti šikaně

Školní řád – Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Školní řád (příloha) – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ

Školní řád (příloha) – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální

Školní řád (příloha) – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v SŠ

Školní řád – Příloha: Podrobnější informace pro rodiče dětí a žáků k tématu onemocnění dětí

Vnitřní řád jídelny Nerudova

Příloha školní stravování: Směrnice – finanční normativ

Příloha školní stravování: Žádost o přípravu dietní stravy ve školní jídelně

Příloha školní stravování: Žádost o přípravu dietní stravy ve školní jídelně

Směrnice k vnitřnímu oznamovacímu systému(whistleblowing) pro podání oznámení o protiprávním jednání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání provozní služby „S chutí do práce“

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá „Jdeme dál“

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učíme se pro život II“

Školní vzdělávací program – přípravný stupeň ZŠ speciální „Svět očima předškoláka“

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Cesta do světa poznání“

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Okénko do světa poznání“

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Inspekční zpráva 2010